Saturday, November 26, 2016

Droppout - Alab Pilipinas (Produced by Ochomil)

 photo Alab Pilipinas_zpskpvxb0xk.jpg
"Sa gitna ng karamihan magningning, magmistulang isang tala ka!"

No comments: