Sunday, January 22, 2017

Illicit - Paalam
"Ang buhay mo'y parang pelikulang napanood, saksi ako sa biyahe."


No comments: